Ελα μαζί μας

Πατήστε στη θέση που σας ενδιαφέρει για να υποβάλετε υποψηφιότητα μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα.

H ξενοδοχειακή εταιρεία Cactus Hotels, που εδρεύει στη Λιμένας Χερσονήσου Κρήτης, αναζητεί για να προσλάβει άμεσα για τις ξενοδοχειακές της μονάδες

 • Καμαριέρες
 • Βραδινή Καμαριέρα
 • Καθαρίστρια

Καθήκοντα:

 • Η καμαριέρα θα είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου στην καθαριότητα των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων

Απαιτήσεις:

 • Πηγαία διάθεση για φιλοξενία
 • Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Επαγγελματική εμφάνιση

H ξενοδοχειακή εταιρεία Cactus Hotels, που εδρεύει στη Λιμένας Χερσονήσου Κρήτης, αναζητεί για να προσλάβει άμεσα για τις ξενοδοχειακές της μονάδες

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Καθήκοντα:

 • Υδραυλικές & ψυκτικές γνώσεις Επαγγελματισμός & Συνέπεια. 

Απαιτήσεις:

 • Επαγγελματική εμπείρία σε Ξενοδοχεία ή μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις.
 • Ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Επαγγελματική εμφάνιση
Θέσεις
4

-Δηλώστε υποψηφιότητα για τη Θέση:

Εργάτης Γενικών καθηκόντων Συντήρησης